Spare parts supply

Er kontakt för reservdelar är:

Catarina Ottoson

0142-29 90 18

catarina.ottosson@aebi-schmidt.com

 
Fax

0142-29 90 50